Mitoxantrona

Foto-Bodegon-Mitoxantrona_pack
Foto-Viales-Mitoxantrona
10 mg/5 ml
CN.: 706161.8 (1 vial)

20 mg/ 10ml CN.: 706162.5 (1 vial)